#FunduszeEuropejskie

Beneficjent – Krajowa Izba Gospodarcza i Partner – Instytut ADN sp. z o.o. sp. k. zapraszają do udziału w projekcie Akademia GOZ.

Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
Numer projektu: FERS.01.03-IP.09-0086/23

Termin realizacji projektu: od 01.03.2024 do 28.02.2027

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Cel projektu: Dzięki otrzymanemu wsparciu, pracodawcy i ich pracownicy/pracowniczki będą mogli wziąć udział w szkoleniach i działaniach doradczych, które zwiększą świadomość znaczenia i korzyści z wdrożenia GOZ w przedsiębiorstwie.

Grupa docelowa: Do udziału w projekcie zapraszamy 490 kobiet i 400 mężczyzn pracujących w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, które chcą rozwinąć lub wdrożyć procesy gospodarki o obiegu zamkniętym.

Budżet projektu: 10 927 739, 90 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:
9 017 570, 96 PLN

  • Rozwój kompetencji Pracowników i Pracownic z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym jest niezbędny. W naszym projekcie szkolenia są całkowicie bezpłatne, dzięki 100% dofinansowaniu z Funduszy Unijnych.
  • Kluczowe dla transparentności i wiarygodności przedsiębiorstwa w oczach interesariuszy jest raportowanie danych ESG. Twoi Pracownicy i Pracownice zdobędą umiejętności zbierania i analizowania danych niezbędnych do poprawnego raportowania ESG.
  • Szkolenia dla Pracownic i Pracowników przedsiębiorstw są doskonałą okazją, aby dowiedzieć się jak usprawnić procesy produkcyjne i zarządzanie odpadami poprzez wprowadzenie w firmie rozwiązań gospodarki cyrkularnej. Zwiększy to efektywność i innowacyjność Twojej firmy.
  • Uczestnicy i Uczestniczki projektu zdobędą wiedzę o aktualnych przepisach dotyczących ochrony środowiska, gospodarki o obiegu zamkniętym i wymogów raportowania ESG. Pozwoli to Twojej firmie na lepsze dostosowanie się do obowiązujących regulacji prawnych.
  • Wdrożenie planów procesów GOZ może być finansowane w wielu programach unijnych. Warunkiem uzyskania dotacji jest spełnienie wymogów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia pomogą w przygotowaniu projektów zgodnych z oczekiwaniami instytucji finansujących zieloną transformację.

Nie jest wymagany wkład własny przedsiębiorstwa.

Wysokość dofinansowania przypadająca na jednego Uczestnika lub Uczestniczkę zostanie obliczona indywidualnie na podstawie zdefiniowanych potrzeb szkoleniowych i doradczych.

Po ukończeniu udziału w projekcie rozliczymy faktycznie wykorzystaną kwotę wsparcia. Na jej wysokość będą miały wpływ: liczba godzin szkolenia i doradztwa oraz koszty wyżywienia, noclegów, dojazdów. Na podstawie ostatecznego rozliczenia dokonamy korekty udzielonej pomocy de minimis

Dofinansowanie zostanie udzielone w ramach pomocy de minimis.